De Waalse regering en de mobiele operatoren bereiken een akkoord voor een nog betere connectiviteit in Wallonië

Gezamenlijk persbericht van de mobiele operatoren en de Waalse regering

De Waalse regering en de mobiele operatoren kondigen aan dat ze een principeakkoord bereikt hebben om de kwestie rond belastingen op mobiele infrastructuren van de baan te helpen. Dat akkoord zet de krijtlijnen uit van een ambitieuze samenwerking voor het digitale Wallonië van morgen.

In het kader van Digital Wallonia, de digitale strategie van Wallonië, bevestigt Jean-Claude Marcourt, Viceminister-president van de Waalse regering en Waals minister van Economie, zijn intentie om van Wallonië een ‘gigaregio’ te maken: ‘Een ambitieus beleid voor de organisatie van erg snel mobiel internet moet gepaard gaan met maatregelen die de operatoren stimuleren over het hele grondgebied in hun netwerk te investeren. We creëren samen met alle andere spelers in de sector gunstige voorwaarden voor een snelle ontwikkeling van erg snel internet ten gunste van de economie in het gewest. Deze nieuwe opportuniteiten zullen alle bedrijven en de hele bevolking ten goede komen.’

Via dat akkoord verbindt het Waalse Gewest zich ertoe niet langer belasting te heffen op telecominfrastructuren en een wettelijk, reglementair en administratief kader te creëren voor een vlotte aanwending ervan.

Tegelijkertijd komen de partijen tot een akkoord over een nog openstaand geschil ten belope van 45 miljoen voor alle operatoren. Minister van Begroting Christophe Lacroix voegt hieraan toe: ‘We creëren voorspelbaarheid in het voordeel van alle spelers en garanderen een investeringsvriendelijk juridisch en fiscaal klimaat voor operatoren.’

Ten slotte zal het gewest bij de gemeenten en provincies benadrukken om in de toekomst voor alle partijen en met het oog op een optimale ontwikkeling van de connectiviteit over het hele grondgebied geen enkele belasting op infrastructuren in te voeren– die de telecomoperatoren overigens nog altijd principieel betwisten.

De mobiele operatoren verbinden zich er dan weer toe om over de drie volgende jaren een totaal bedrag van 60 miljoen euro te investeren, bovenop de reeds voorziene investeringen in hun investeringsplannen in het Waalse Gewest tijdens die periode.

Het doel van deze bijkomende investeringen is de dekking van erg snel internet te verbeteren in de woonzones waar op dit vlak een uitgesproken tekortkoming werd vastgesteld, maar ook in de zones die een specifiek belang of specifieke behoeftes vertonen (economische, industriële en commerciële activiteitenzones).

‘Dankzij dit akkoord komt er een einde aan een periode van onzekerheid voor Wallonië’, zegt Paul Furlan, minister van Lokale Besturen en Steden, die eraan toevoegt dat ‘deze nieuwe basis ook bedoeld is om plaatselijke overheden aan te moedigen om zelf te investeren in de connectiviteit op hun grondgebied.’

‘Dit akkoord is evenwichtig: het gewest creëert alle kansen om zijn digitale strategie te verwezenlijken. Voortaan is er ruimte voor een open samenwerking met de regering, in het belang van de burgers, de bedrijven en het concurrentievermogen’, benadrukt Jean-Marc Galand, hoofd van het GOF, het Forum van de GSM-Operatoren, voor de operatoren.

 

Contact operatoren 
Jean-Marc Galand, hoofd van het GSM Operators Forum – [email protected] – 0497 26 66 28

Contact Waalse regering
Gaël Lambinon, woordvoerder Minister Marcourt – [email protected] – 0472 45 59 87

Over Telenet Group NV

Het credo van BASE is om producten en diensten voor mobiele telefonie aan te bieden die voldoen aan de essentiële behoeften van onze klanten, niet meer en niet minder. Wij geloven dat klanten zichzelf het beste kennen en daarom geven we hen de controle, zodat ze hun mobiele ervaring zelf kunnen beheren. We zetten ons in om hen alle tools te geven die ze nodig hebben om dit te doen en om hen te begeleiden en te ondersteunen, terwijl we hen eenvoudige, transparante diensten bieden die zijn afgestemd op hun behoeften. Bij BASE willen we dicht bij de mensen blijven.

BASE is een merk van de Telenet Groep (Belgische leverancier van ontspannings- en telecommunicatiediensten) dat mobiele telefoniediensten (bellen, sms'en en mobiele data) aanbiedt in heel België.

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
BTW BE 0462.925.669
RPR Antwerpen, afd. Mechelen